Wprowadzenie do komponentów w Blazorze

Budowanie aplikacji frontendowych obecnie składa się z układania małych części widoku oraz jego logiki w taki sposób, aby całość była czytelna i możliwie reużywalna. Nie inaczej jest w Blazorze. Komponenty są jego podstawowymi elementami z których zbudowana jest każda aplikacja. Służą do wyświetlania oraz zarządzania stanem części UI wraz z logiką jaka na niej występuje. […]