Zalety i wady Blazora po roku w projektach. Czy wykorzystałbym go jeszcze raz?

Na Blazora natrafiłem w roku 2020, gdy model hostingowy WebAssembly był jeszcze oznaczany jako gotowy do wykorzystywania na produkcji w niedalekiej przyszłości. Zaciekawiony jego możliwościami napisałem kilka własnych projektów, aby przetestować jak on działa oraz czym tak właściwie jest. Udało mi się nawet na bazie moich doświadczeń przedstawić Blazora mojej lokalnej społeczności w ramach prezentacji. […]